Tarieven

Is dit iets voor mij?

Ja, zeker als je van je vervelende klachten af wil, normaal naar het toilet kunnen gaan, geen last van winderigheid, buikpijn, kramp en andere kwaaltjes.

Toe aan verandering?

Kennismaking is natuurlijk mogelijk. We plannen een kosteloos gesprek van 20 minuten.

De darmprogramma’s worden hier uitgebreid besproken.
Extra consulten buiten de programma’s hebben het tarief van € 35,- per 30 minuten. 
Betaling loopt via een betaalverzoek / Tikkie. De darmprogramma’s en consulten zijn vrijgesteld van BTW.

Eerste consult duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Dit omvat de intake, doornemen van de anamnese en worden het behandeltraject en een voedingsadvies besproken.
Vervolg consulten duren meestal 45 minuten tot 1 uur.

Heb je elders een ontlasingsonderzoek laten doen en zijn de resultaten niet ouder dan 2.5 maand? Dan kunnen we deze ook samen behandelen. Neem hiervoor contact met me op, dan bespreken we de kosten en manier van werken.

Consulten kunnen ook online plaats vinden. Zo kunnen we grote afstanden klein maken. Een consult op locatie is natuurlijk mogelijk, hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Neem hiervoor even contact met me op.

Vergoeding
De consulten worden mogelijk gedeeltelijk vergoed, dit is afhankelijk van het gekozen pakket bij de zorgverzekeraars. Vraag deze zelf na en laat dit bevestigen op papier/mail door de zorgverzekeraar als ze toe zeggen.
De pakketten bij de zorgverzekeraars worden ieder jaar herzien en aangepast. Er is geen duidelijk overzicht van.

Afzeggen afspraak: indien je een gemaakte afspraak wil afzeggen dan vraag ik je dat tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te doen. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Uitgezonderd zijn bijzondere omstandigheden waardoor de afspraak niet door gaat.

Beroepsvereniging

Gezondheid in de Praktijk is aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT. Ze houden een oogje in het zeil, of ik mijn scholing wel up to date houd. En dat ik me houd aan de gestelde eisen. Klik hier voor meer info over CAT.

Ik ben aangesloten bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kun je via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie .

Heb je een klacht? Laat het me weten. Dan gaan we deze bespreken. Komen we er niet uit niet uit dan zal CAT hierbij ondersteuning bieden. Ze zullen een mediation traject starten. Komt hier geen bevredigende oplossing uit dan wordt de klacht gemeld bij de geschillencommissie (zie ook het reglement).

AGBcode: 90103547 
AGB Praktijk: 9062901
Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB . 1703.2178
Wkkgz/CamCoop registratie

CAT licentie: CM3670 level 3
https://www.vind-een-therapeut.nl/

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/